Julkaisut 2006-11

Verkko-oppimisesta olen kirjoittanut pari artikkelia. Ne osoittavat mielenkiintoni kohdistumisen:

  1. Voimaantuminen verkkovuorovaikutukseen. Teoksessa Ammatillisuus ja ammatillinen kasvu 2006, Aikuiskasvatuksen 46. vuosikirja.
  2. Pekka Ihanainen ja Heli Nurmi: Dialogihorisontti onnistuvassa verkko-oppimisessa. Ammattikasvatuksen soihdunkantoa. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen juhlajulkaisu 2007.
  3. Samasta aiheesta esitys Virtuaaliyliopistopäivillä 2007.
  4. Jatkan verkko-opetuksen ja ohjauksen edistämistä julkaisussa Esteettömyydellä osallisuuteen, painettu 2009. JAMK julkaisu.
  5. Kysyn, onko virtuaalimaailmassa helpompi muuttua kuin tavallisessa? Sosiaalinen media ja verkostoituminen, Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteisjulkaisu 2010, OKKA-säätiö.
  6. Kokemuksia kahdesta ammatillisesta blogista 2011. Tampereen yliopisto, Informaatiotieteiden yksikkö, Research Notes 4.

Voimaantuminen verkkovuorovaikutukseen on kuvaukseni verkkovuorovaikutuksen opiskelusta opettajankoulutuksessa lukuvuoden 2004-2005 aikana, jolloin opiskelijoiden erot lähtökohdissa olivat huimia. Olin kiinnostunut erityisesti opiskelijoista joille verkossa opiskelu oli vaikeaa ja pyrin löytämään keinoja, joilla heitä auttaisin alkuun. Vaikeudet liittyivät esim. tekniikan pelkäämiseen, kirjoittamisen vaikeuteen, sosiaalisuuteen ja minäkäsitykseen. Opiskelija oli ikään kuin päättänyt että ”ei minusta ole” tähän hommaan. Myös ihmis- ja oppimiskäsityksissä näkyi pulmia, jos odotettiin valmista eikä haluttu itse heittäytyä minkäänlaiseen vuorovaikutukseen.

Voimaantumista edistivät oman aineistoni valossa ohjaajan tasavertainen ja monipuolinen läsnäolo ja tunnelman luominen. Ajallinen joustavuus helpotti ja kiinnostus muiden ajatuksiin herätti motivaatiota. Kurssin ulkoasu vaikutti sekin. Tulokset olivat samanlaisia kuin verkko-opetuksesta oli muutenkin raportoitu, mutta ne pitää opettajana itse ymmärtää tekemisen kautta. On myös ohjeita, joita ei kannata noudattaa. Jos olisin uskonut vallitsevia käsityksiä, en olisi koskaan voinut kyseistä kurssia luoda. Siellä kun opiskeli yhtä aikaa lähes 300 opiskelijaa vailla deadlinea ja pienryhmiä. Oma rohkeuteni lisääntyi.

Aikuiskasvatuslehdessä 1-2007 arvioi Heikki Pasanen ”.. artikkelissa voimaantuminen on liitetty verkkovuorovaikutukseen. Nurmi perustelee voimaantumisen käsitteen käyttöä sillä, että verkkovuorovaikutuksessa liikutaan syvemmällä persoonallisuudessa kuin vain taitojen hankinnassa.”

Toinen julkaisu Dialogihorisontti onnistuvassa verkko-oopimisessa käsitteli verkko-ohjaustaitojen yhteisopiskelua kahden ammatillisen opettajakorkeakoulun (Jyväskylä ja Helsinki) kesken ja erityisesti Pekka Ihanaisen kehittämän intensiiviviikon tulkintaa. Tähän palataan blogin posteissa tarkemmin. Itse lähdin Isaacsin dialogikäsitteestä, Pekka filosofisemmin Bahtin – Buber – dialogihorisontti jne.

Kasvatuslehti 3 -2007 arvioi Anne Luukkainen ”.. kokoavat aluksi mukavasti verkko-opetukseen liittyvää tutkimustietoa, siirtyvät sitten kuvaamaan erään verkkokurssin toteutusta ja opiskelijoiden kokemuksia kurssista ja päätyvät analysoimaan verkko-opetusta, -ohjausta ja vuorovaikutusta dialogihorisontin kautta. Kirjoitus antaa hyödyllisiä eväitä verkko-opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta kiinnostuneelle.”

Toiminnasta kertoo myös Virtuaaliammattikorkeakoululle johtajan kanssa annettu haastattelu syksyltä 2007.

Pääsin mukaan KKA:n Hyvässä kasvussa raportin tekoon, josta kerron tässä blogissa helmikuussa 2008 ja helmikuussa 2009.

Blogikokemuksistani kerroin 2011 Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden Yksikön julkaisussa Tarinoita blogien käytöstä, Research Notes 4 Toim. Joanna Kalalahti.

Yksi kommentti artikkeliin ”Julkaisut 2006-11”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *